בישראל הרג אוטיסט הוא לא יותר ממכה קלה בכנף

התחננו ששוטרים יעברו הדרכות, אבל המשטרה זרקה אותנו לכל הרוחות, ואחד מאיתנו לבית הקברות. אודי הלר כועס