כל הפרטים על חזרת ילדי החינוך המיוחד

איפה התלמידים ילמדו, האם המשלבות יעבדו ומה יהיה עם ההסעות: זה המתווה שמציג משרד החינוך בתקווה שיתממש

שיתוף הכתבה:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

יחד עם כללי הבטיחות והבריאות לפתיחת החינוך המיוחד מחדש, מפרסם היום משרד החינוך גם את מתווה החזרה למוסדות, או במלים אחרות: איך זה אמור לעבוד?

"מתווה ‏זה ‏גובש תוך ‏הקפדה‏ על‏ יישום‏ הנחיות ‏משרד ‏הבריאות", נכתב בפתיחת המסמך שהוציא משרד החינוך, "כדי ‏לאפשר ‏לתלמידים ‏הזכאים ‏לשירותי ‏חינוך‏ מיוחדים ומגלים קשיים משמעותיים, קיום ‏סדר ‏יום שיהווה ‏שגרה ‏חדשה ‏עבורם ‏ועבור ‏בני ‏משפחותיהם. זאת, ‏תוך‏ שמירה ‏על ‏בריאותם ועל בריאות הצוותים".

‏לפי המתווה, הפעילות ‏במוסדות ‏החינוך תגובש על ‏ידי הצוות ‏החינוכי-‏טיפולי, ותכלול בין השאר  ‏התייחסות ‏להגברת‏ המודעות להיגיינה ולמניעת‏ האפשרות‏ להידבקות בקורונה. המתווה‏ מתייחס ‏לתלמידים ‏בחינוך‏ הרשמי ובחינוך ‏המוכר ‏שאינו‏ רשמי.

החל ממחר ישובו ללימודים תלמידים ‏הלומדים ‏במוסדות ‏החינוך המיוחד (גני ‏ילדים ‏ובתי ‏ספר ‏לחינוך ‏מיוחד – חוזרים ביום שלישי), מרכזים‏ חינוכיים‏ בבתי ‏חולים ומרכזים ‏טיפוליים ‏חינוכיים; תלמידים‏ הלומדים ‏בכיתות‏ חינוך‏ מיוחד‏ בבתי ‏ספר‏ רגילים (חוזרים ביום רביעי), ותלמידים ‏בגן ‏או ‏בכיתה‏ לחינוך ‏רגיל שמקבלים‏ תמיכה ‏מסל ‏אישי (משולבים – חוזרים ביום רביעי). בנוסף, יינתן מענה‏ לתלמידים ‏חולים ‏בביתם‏ ולתלמידים ‏המקבלים ‏שירותים ‏רפואיים ‏במסגרות ‏החינוך ‏המיוחד.

הפעלת התוכנית תיעשה בשני שלבים. בשלב ‏א' יינתן מענה ‏אישי לימודי וטיפול ‏פרטני‏ – קבוצה ‏של ‏עד ‏שלושה תלמידים ‏ועד ‏שני ‏אנשי‏ צוות‏ קבועים ‏בכל ‏מפגש. בשלב ‏ב' יינתן ‏מענה ‏קבוצתי ‏- קבוצה‏ של‏ ארבעה ‏תלמידים ‏ועד‏ שלושה ‏אנשי ‏צוות ‏קבועים ‏בכל ‏מפגש.

תלמידים הלומדים במוסדות החינוך המיוחד – גנים ובתי ספר – יקבלו את השירות במקום שבו הם לומדים בשגרה. תלמידים ‏הלומדים ‏בכיתות ‏לחינוך ‏מיוחד‏ במוסדות ‏חינוך ‏רגילים ותלמידים ‏משולבים יקבלו ‏את‏ השירות ‏במוסד‏ חינוך ‏רגיל‏ ‏שייקבע‏ על ‏ידי ‏הרשות‏ המקומית, ולאו ‏דווקא ‏במוסד ‏החינוך ‏בו ‏הילד‏ לומד‏ בשגרה. כפי שפורסם כבר כאן ב"שווים", ההחלטה האם לשלוח את הילד למוסד החינוכי נתונה בידי ההורים.

להנעת המהלך מחנכת הכיתה או מורת השילוב או מנהלת הגן או גורם מהמתי"א אמורים ליצור קשר עם כל ההורים ולבדוק אם ברצונם להחזיר את הילדים למסגרות. ההורה יוכל לעדכן בהמשך את הצוות אם יבקש לשנות את החלטתו. ילדים עם בעיות בריאותיות או כשל במערכת החיסונית ימשיכו לקבל מענה בביתם ככל הניתן, על פי הנוהל של קיום מפגש חינוכי וטיפולי מדי יום נוסף על למידה מרחוק.

תלמידים שלומדים בבית במסגרת תוכנית "קדימה מדע" יקבלו שירות מרחוק, למעט מי שזכאי לשירותי חינוך מיוחדים, שהמענה יינתן לו בבית ככל שניתן. מי שמקבלים בשגרה שירות מ"מילגם ביקור רופא" יקבלו מענה בביתם ככל שניתן וכפי שייקבע על ידי הצוות הרפואי של "מילגם" ובתיאום עם הצוות החינוכי וההורים. כל פעילות במוסד חינוכי תתקיים בכפוף להתניות הסגר היישובי, על פי הנחיות משרד הבריאות.

איפה ילמדו הילדים?

כאמור, תלמידי מוסדות חינוך מיוחד, גנים ובתי ספר, ילמדו במקום הקבוע שלהם. תלמידים משולבים ילמדו ‏במוסד ‏חינוכי שאינו ‏בית‏ ספר/גן ‏לחינוך ‏מיוחד, אשר ייקבע על ידי הרשות המקומית, ככל הניתן במוסד הקרוב למקום מגוריהם. ‏בשיבוץ ‏כיתות ‏חינוך ‏מיוחד ‏שלא ‏בבית ‏ספרן, יש ‏לשבץ ‏את ‏הכיתות ‏בבית ‏ספר ‏אחד קרוב ‏ככל ‏שניתן‏‏ ולשמור ‏על ‏ההרכב‏ הכיתתי‏ כבשגרה.

מה הם ילמדו?

  • מענה ‏חינוכי-לימודי‏ וטיפולי ‏יינתן‏ במידת‏ האפשר ‏על ‏ידי ‏צוות‏ החינוך ‏המיוחד‏ שעובד ‏עם ‏התלמיד ‏בשגרה.
  • תלמידים ‏הלומדים ‏בכיתת ‏חינוך ‏מיוחד‏ בבתי‏ ספר ‏רגילים – מנהל‏ המוסד‏ החינוכי ‏בשיתוף מחנכת ‏הכיתה ‏וצוות‏ המתי"א יגבשו ‏תוכנית‏ שבועית‏ אישית. ‏באחריות ‏המנהל לעדכן את ‏התלמידים ‏והוריהם ‏אודות ‏התוכנית ‏ומקום‏ הפעילות.
  • תלמידים ‏משולבים הלומדים ‏בגן/כיתה ‏לחינוך ‏רגיל‏ – מנהל‏ המוסד‏ החינוכי ‏בשיתוף ‏צוות ‏המתי"א יגבש ‏תוכנית שבועית ‏עם ‏מחנכת ‏הכיתה.‏ באחריות ‏המנהל ‏לעדכן ‏את ‏התלמידים ‏ואת ‏הוריהם ‏אודות התוכנית ‏ומקום‏ הפעילות. במידת ‏האפשר ‏תתווך ‏הסייעת ‏העובדת ‏עם‏ התלמיד‏ בשגרה ‏ותתמוך ‏בלמידה.
  • חשוב לציין כי אחרי פרסום המסמך נמסרה ממשרד החינוך הבהרה שלפיה המשלבות מצטרפות לילדים, ללא הסתייגות.  

בכמה ימים ושעות מדובר?

מענה‏ אישי לימודי ‏וטיפולי:‏‏ בחדר ‏הכיתה ‏ישהו עד‏ שלושה ‏תלמידים ‏ושני ‏אנשי‏ צוות בהתאם ‏לאישור‏ משרד‏ הבריאות. לכל תלמיד תתוכנן מערכת אישית של עד שלוש פעמים בשבוע בתיאום ההורים. כל מפגש יימשך שעתיים עד שלוש שעות. הצוות יהיה קבוע ויש להימנע משינויים בהרכבו ובקבוצת התלמידים שאיתה הוא נפגש. מנהל ‏המוסד ‏החינוכי ‏יתכנן ‏גם ‏את ‏הלמידה ‏מרחוק.

באחריות ‏המנהל ‏לוודא ‏שמחנך ‏הכיתה ‏מקיים ‏קשר ‏רציף ‏גם ‏עם ‏התלמידים ‏שאינם ‏מגיעים ‏למוסד‏ החינוכי ‏ועם‏ הוריהם,‏ לרבות‏ קיומה‏ של‏ למידה‏ מרחוק ‏עבורם. במידה ‏ותלמיד ‏לא ‏מגיע‏ למוסד ‏החינוכי,‏ ניתן ‏לבחון‏ עם‏ הוריו ‏ולתאם‏ מפגש‏ בביתם‏ בכפוף לנוהל‏ קיום‏ מפגש‏ חינוכי-‏טיפולי ‏בבית ‏התלמיד, נוסף ‏על ‏המענה ‏ללמידה ‏מרחוק.

מה יהיה עם ההסעות

  • באחריות ‏ההורים ‏להביא ‏את ‏ילדם ‏למוסד ‏החינוכי ולאסוף ‏אותו בסוף ‏היום, כפי ‏שנקבע ‏לילדו ‏במערכת‏ האישית.
  • תלמיד ‏הזכאי‏ להסעה ‏בשגרה, אם ‏יהיה ‏צורך‏ בהגעתו‏ באמצעות‏ ההסעה – מנהל ‏המוסד ‏החינוכי ‏יפנה ‏לאחראי ‏ההסעות ‏ברשות ‏המקומית ‏שבה ‏מתגורר ‏התלמיד, ‏48 שעות ‏טרם‏ הצורך ‏בהפעלת ‏ההסעה, ויעדכן ‏אותו ‏אודות ימי ‏הפעילות ‏ושעות ‏הלימודים ‏של ‏כל ‏אחד ‏מהתלמידים‏ שלהם ‏נדרשת‏ הסעה.
  • במידה ‏ונדרש ‏פיצול ‏הסעה, ‏יפנה ‏אחראי ‏ההסעות ‏ברשות ‏המקומית ‏בה ‏מתגורר ‏התלמיד ‏למנהל ‏תחום‏ הסעות ‏במחוז ‏על‏ מנת‏ לבחון ‏את‏ האפשרות ‏לביצוע ‏פיצול.
  • ההסעה ‏תתבצע ‏עם ‏קבלת‏ האישור ‏ממשרד‏ החינוך.

שיתוף הכתבה:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

בואו להיות חלק מקהילה של אנשים כמוכם

קבלו ישירות למייל שלכם את הסיפורים הכי חמים של "שווים"

קראו עוד בשווים

Avatar

מערכת שווים

פרסומות

גלילה לראש העמוד

בואו להיות חלק מהקהילה שלנו

קבלו ישירות למייל שלכם את הסיפורים הכי חמים של ״שווים״