fbpx

העלאת קצבאות הנכות: מה כבר קיבלתם, מה עוד צריך להיכנס לחשבון ומתי

בעקבות פניות קוראים החלטנו לרכז כאן את כל התשובות לשאלות האלה, כפי שמופיעות באתר המוסד לביטוח לאומי

שיתוף הכתבה:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

אילו החזרים כבר התקבלו במסגרת העלאת קצבאות הנכות, אילו החזרים צפויים עוד להיכנס לחשבון הבנק שלכם, ומתי תעלה הקצבה שלכם או של ילדכם באופן קבוע? בעקבות פניות של קוראים, החלטנו לרכז כאן את כל התשובות לשאלות האלה, כפי שמופיעות באתר המוסד לביטוח לאומי. המידע מופיע בכתבה בסדר הבא: 1. קצבת נכות כללית, 2. קצבת שירותים מיוחדים, 3. קצבת ילד נכה, 4. קצבת שירותים מיוחדים לעולים חדשים, 5. קצבת אזרח ותיק עם השלמה לנכות.

1. העלאת קצבת נכות כללית

סכום קצבת נכות כללית עולה רטרואקטיבית מינואר 2021, כפי שמופיע בטבלה בהמשך.  תשלום הקצבה לתקופה הרטרואקטיבית עובר אוטומטית לחשבון הבנק שלכם בשתי פעימות:

1. ב-28.11.21 הייתם אמורים לקבל החזר חד פעמי עבור השלמת הקצבה לחודשים ינואר עד יוני 2021.

2. ב-22.12.21 תקבלו החזר עבור השלמת הקצבה לחודשים יולי עד נובמבר 2021.

3.  מקצבת חודש דצמבר 2021 תקבלו את סכום הקצבה החדש (כפי שמפורט בעמודה השמאלית בטבלה הבאה).

סכום הקצבה ופירוט התשלומים:

דרגת  נכות
(
אי כושר)
החזר עבור חודשים
ינואר עד יוני 2021
 
(שולם ב-28.11.21)
החזר עבור חודשים
יולי עד נובמבר 2021
(ישולם ב-22.12.21)
סכום הקצבה
החדשה מדצמבר 2021
100%  1,134 ש”ח  1,895 ש”ח 3,700  ש”ח 
74%   834 ש”ח  1,400 ש”ח  2,522 ש”ח 
65%  732 ש”ח 1,230 ש”ח  2,273  ש”ח 
60%  678 ש”ח 1,135 ש”ח   2,135  ש”ח 

תוספת לשוהים במוסד

שוהים במוסד יקבלו תוספת לקצבה מינואר 2022 באופן הבא:

סכום התוספתסכום הקצבה מינואר 2022
                       103 ש”ח1,057 ש”ח

2. העלאת קצבת שירותים מיוחדים

סכום קצבת שירותים מיוחדים עולה רטרואקטיבית מינואר 2021, כפי שמופיע בטבלה בהמשך. תשלום הקצבה לתקופה הרטרואקטיבית עובר אוטומטית לחשבון הבנק שלכם באופן הבא:

1. החזרים עבור החודשים ינואר עד יוני 2021 שולמו לכם במענקים בחודשים מרץ 2021 ויוני 2021.

2. ב-22.12.21 תקבלו החזר חד פעמי עבור השלמת הקצבה לחודשים יולי עד נובמבר 2021.

3. מקצבת חודש דצמבר 2021 תקבלו את סכום הקצבה החדשה (כפי שמפורט בעמודה השמאלית בטבלה).

סכום הקצבה החדשה ופירוט התשלומים:

רמת תלותהחזר עבור חודשים
יולי עד נובמבר 2021
(
ישולם ב-22.12.21)
סכום הקצבה החדשה מדצמבר 2021
50%500 ש”ח1,527 ₪
112%1,000 ש”ח3,534 ₪
188%1,500 ש”ח5,641 ש”ח​

תוספת עבור נכה מונשם ברמת תלות של 188%

סכום התוספת לילד מונשם עולה רטרואקטיבית מינואר 2021. תשלום התוספת לתקופה הרטרואקטיבית עובר אוטומטית לחשבון הבנק שלכם באופן הבא:

1. החזרים עבור החודשים ינואר-יוני 2021 שולמו לכם במענקים בחודשים מרץ 2021 ויוני 2021.

2. ב-22.12.21 תקבלו החזר חד פעמי עבור השלמת התוספת לחודשים יולי עד נובמבר 2021.

3. מקצבת חודש דצמבר 2021 תקבלו את סכום התוספת החדשה (כפי שמפורט בעמודה השלישית בטבלה).

סכום התוספת ופירוט התשלומים:

סכום ההעלאה של  ה”תוספת למונשם”
מיולי 2021
החזר עבור חודשים
יולי עד נובמבר 2021
(
שולם ב-2.12.21)
סכום התוספת החדשה
מדצמבר 2021
סכום הקצבה עם התוספת מדצמבר 2021​
 6,612  ש”ח33,060 ש”ח8,462 ₪14,103 ש”ח

הטבות נוספות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים

תוספות לתקופה רטרואקטיבית – בימים אלה נערכים בביטוח הלאומי ליישום התוספות האלה, והן ישולמו לזכאים עבור התקופה הרטרואקטיבית באופן אוטומטי לחשבון הבנק.

1. תוספת עבור ילד עד גיל 3 – מאוקטובר 2021 מקבל קצבת שר”מ שיש לו ילד עד גיל  3 יקבל תוספת לקצבה בסך 954 ש”ח עבור הילד. ניתן לקבל את התוספת עבור 2 ילדים לכל היותר.

2. תוספת למעסיק 2 עובדים זרים   מיולי 2021 מקבל קצבת שר”מ ברמת תלות 188% או יותר, המעסיק 2 עובדים זרים בפועל, יהיה זכאי בתנאים מסוימים לתוספת לקצבה בסך 5,641 ש”ח.

הטבות מינואר 2022 –

1. תתווסף רמת תלות חדשה בשיעור של 235% לאנשים התלויים לחלוטין בצורה חריגה בעזרת הזולת בכל שעות היממה. סכום הקצבה לרמה 235% יעמוד על 7,168 ש”ח.

2. הורדת הסף הרפואי כתנאי לקבלת קצבת שר”מ רגיל מ-60% ל-40% (למקבלי קצבת נכות).

3. תשלום כפל קצבאות מהיום ה-31: ניתן לקבל קצבת שר”מ וקצבת נכות מהיום ה-31 (במקום מהיום ה-91). ההטבה כוללת גם זכאות לתוספת עבור בן זוג וילדים בקצבת נכות מהיום ה-31.

3. העלאת קצבת ילד נכה

סכום קצבת ילד נכה עולה רטרואקטיבית מינואר 2021, כפי שמופיע בטבלה בהמשך. תשלום הקצבה לתקופה הרטרואקטיבית מועבר אוטומטית לחשבון הבנק שלכם באופן הבא:

1. החזרים עבור החודשים ינואר-יוני 2021 שולמו לכם במענקים בחודשים מרץ 2021 ויוני 2021.

2. ב- 28.11.2021 הייתם אמורים לקבל החזר חד פעמי עבור השלמת הקצבה לחודשים יולי עד נובמבר 2021 (כולל תוספת למונשם).

3. ב-22.12.21 תקבלו החזר עבור השלמת הקצבה לחודש דצמבר 2021.

4. בינואר 2022 תהיה העלאה נוספת של הקצבה.

סכומי הקצבה ופירוט התשלומים:

רמת זכאותסכום הקצבה מיולי עד דצמבר 2021החזר עבור החודשים
 
יולי עד נובמבר 2021 (שולם ב-28.11.21)
החזר עבור  
דצמבר 2021
(ישולם ב- 22.12.21)
סכום הקצבה מינואר 2022 ואילך
50%1,351  ש”ח415  ש”ח83  ₪1,527  ש”ח
100% 2,691 ש”ח415  ש”ח83  ₪3,000  ש”ח
112%3,098  ש”ח2,450  ש”ח490  ₪3,534  ש”ח
188%5,263  ש”ח 2,450 ש”ח490  ₪5,641  ש”ח

חשוב לדעת!

מינואר 2022 תתווסף רמת זכאות חדשה בשיעור 235% לילדים התלויים בעזרת הזולת וצברו 13 נקודת לפחות במבחן התלות, או  שהם מקבלים קצבה בגין טיפול רפואי קשה. סכום הקצבה לרמה 235% יעמוד על 7,168 ש”ח.

תוספת קצבה עבור ילדים מונשמים ברמת זכאות 100% ו-188%

ילד מונשם מקבל תוספת לקצבה רטרואקטיבית מינואר 2021. תשלום התוספת לתקופה הרטרואקטיבית מועבר אוטומטית לחשבון הבנק שלכם באופן הבא:

1. החזרים עבור החודשים ינואר-יוני 2021 שולמו לכם במענקים בחודשים מרץ 2021 ויוני 2021.

2. ב-28.11.21 הייתם אמורים לקבל החזר חד פעמי עבור השלמת התוספת לחודשים יולי עד נובמבר 2021.

3. ב-22.12.21 תקבלו החזר עבור השלמת התוספת לחודש דצמבר 2021.

4. מקצבת חודש ינואר 2022 תקבלו את התוספת החדשה (כפי שמפורט בעמודה האחרונה בטבלה):

סכום ההעלאה של
ה”תוספת למונשם” 
מיולי 2021
החזר עבור חודשים
יולי עד נובמבר 2021 (ישולם ב- 28.11.21)
החזר עבור חודש
דצמבר 2021
(ישולם ב- 22.12.21)
התוספת החדשה החל מינואר 2022
  6,612  ש”ח 33,060 ש”ח6,612  ₪8,462  ₪

תוספת ילדים השוהים במוסד

ילדים השוהים במוסד יקבלו תוספת לקצבה מינואר 2022, באופן הבא:

רמת זכאותסכום התוספתסכום הקצבה
מינואר 2022
50%529  ש”ח 529 ש”ח
100%  ומעלה1,057  ש”ח  1,057 ש”ח

4. מקבלי קצבת שירותים מיוחדים לעולים חדשים

סכום הקצבה יעלה מינואר 2022, באופן הבא:

שיעור הקצבהסכום התוספתסכום הקצבה מינואר 2022
50%312 ש”ח1,527 ש”ח
112%838 ש”ח3,534 ש”ח
188%1,150 ש”ח5,641 ש”ח

5. מקבלי קצבת אזרח ותיק עם השלמה לנכות

סכום קצבת אזרח ותיק עם השלמה לנכות עולה רטרואקטיבית מינואר 2021, כפי שמופיע בהמשך. תשלום הקצבה לתקופה הרטרואקטיבית מועבר אוטומטית לחשבון הבנק שלכם באופן הבא:

למי שהגיע לגיל הפרישה לפני ינואר 2021 ומקבל קצבת אזרח ותיק עם השלמה לנכות

1. הפרשים עבור החודשים ינואר עד יוני 2021 שולמו לכם במענקים בחודשים מרץ 2021 ויוני 2021.

2. ב- 22.2.22 תקבלו הפרשים עבור השלמת הקצבה לחודשים יולי עד דצמבר 2021 בסך 190 ש”ח, לנכים בכל הדרגות.

3. בינואר 2022 תהיה העלאה נוספת של הקצבה בסך 284 ש”ח בחודש, לנכים בכל הדרגות.

למי שהגיע לגיל הפרישה אחרי ינואר 2021 ומקבל קצבת אזרח ותיק עם השלמה לנכות

תשלום הקצבה לתקופה הרטרואקטיבית מועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק שלכם בשתי פעימות:

1. ב- 28.11.21 הייתם אמורים לקבל הפרשים עבור השלמת הקצבה לחודשים ינואר עד יוני 2021, בהתאם לזכאותכם לקצבה בחודשים אלה.

2. ב-22.2.22 תקבלו הפרשים עבור השלמת הקצבה לחודשים יולי עד דצמבר 2021, בהתאם לזכאותכם לקצבה בחודשים אלה.

3. מחודש ינואר 2022 תקבלו את סכום הקצבה החדשה (כפי שמפורט בעמודה השמאלית בטבלה).

סכום הקצבה ופירוט התשלומים:

דרגת  נכות (אי כושר)הפרשים עבור חודשים
ינואר עד יוני 2021
(שולם ב- 28.11.21)
הפרשים עבור חודשים
יולי עד דצמבר 2021 (ישולם ב-22.2.22)
סכום הקצבה
החדשה מינואר 2022
100% 1,134 ש”ח
(189 ש”ח בחודש)
2,274  ש”ח
(379 ש”ח בחודש)
3,700  ש”ח​
74%  834 ש”ח
(139 ש”ח בחודש)
   1,680 ש”ח
(280 ש”ח בחודש)
 2,522 ש”ח​
65% 732 ש”ח
(122 ש”ח בחודש)
 1,476 ש”ח
(246 ש”ח בחודש)
2,273  ש”ח​
60% 678 ש”ח
(113 ש”ח בחודש)
     1,362 ש”ח
(227 ש”ח בחודש)
2,135  ש”ח​

שיתוף הכתבה:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

בואו להיות חלק מקהילה של אנשים כמוכם

קבלו ישירות למייל שלכם את הסיפורים הכי חמים של “שווים”

קראו עוד בשווים

מערכת שווים

גלילה לראש העמוד

בואו להיות חלק מהקהילה שלנו

קבלו ישירות למייל שלכם את הסיפורים הכי חמים של ״שווים״