נושאים קשורים

עיריית פתח תקווה בנתה בניין חדש – ושכחה לשים מעלית

בבניין ניתנים שירותים לציבור, שבפועל לא נגישים לאנשים עם מוגבלויות. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות איימה בתביעה – והעירייה התחייבה לתקן את הליקוי

גם אם לעולם לא אחווה תשוקה במציאות, היא קיימת עבורי בספרים

הרומן "אהבות נכזבות" של מילן קונדרה גרם לי להרגיש דברים שלא הרגשתי מעולם – ואני מקווה מאוד שארגיש יום אחד בעתיד

“למה לילד שלי לא מגיע סל שילוב? כי רציתי שיהיה שף?”

תלמידים עם צרכים מיוחדים שלומדים בחינוך המקצועי לא מקבלים סל שילוב, ובמשרדי העבודה והחינוך מגלגלים אחריות זה על זה. "אלו שני משרדי ממשלה, למה הם לא יכולים פשוט להעביר את הכסף ביניהם?"

ילדים עם CP לא יצטרכו להגיע שוב ושוב לוועדות רפואיות

מדיניות חדשה של ביטוח לאומי צפויה להקל על אלפי ילדים עם שיתוק מוחין. מעתה יקבעו אחוזי נכות קבועים, והוועדה תתכנס רק פעמיים עד גיל 18 ושלושה חודשים
הסתדרות 480-100

עם אוטיזם ודרגות על הכתפיים: המסע המרגש של חיילי “תתקדמו”

שלושה קצינים חדשים על הספקטרום עמדו השבוע על מגרש המסדרים בבה"ד 15. מי שהיה צריך הוכחה ש"גם הם יכולים" – קיבל אותה בענק. טור אישי מיוחד של אודי הלר
ראשיחדשותמשרד החינוך: ההחלטה אם להגיע פיזית לוועדות הזכאות - רק של ההורים

משרד החינוך: ההחלטה אם להגיע פיזית לוועדות הזכאות – רק של ההורים

בעקבות ביקורת חריפה של ארגוני ההורים, הוציא משרד החינוך הנחיות מעודכנות לקיום ועדות הזכאות בימי הקורונה

על רקע התפשטות נגיף הקורונה והשבתת מערכת החינוך, הוציא אתמול משרד החינוך הנחיות מעודכנות לגבי קיומן של ועדות הזכאות והאפיון לקראת שנת הלימודים הבאה. ועדות הזכאות הן אלה שקובעות את רמת התפקוד של תלמידים עם צרכים מיוחדים ואת סל הסיוע המגיע להם אם וכאשר ישולבו בבתי הספר הרגילים.

“הוועדות תתקיימנה בהתאם להנחיות המקצועיות ובכפוף להנחיות של משרד הבריאות לעניין שמירה על מרחק בין המשתתפים ומספר הנוכחים בדיון”, נכתב במסמך שעליו חתומים רחלי אברמזון, מנהלת האגף לחינוך מיוחד, והיועץ המשפטי עו”ד אילן שי.

ואלה ההנחיות כפי שמופיעות במסמך:

  1. הוועדות תתקיימנה בתחום הרשות המקומית.
  2. אין מניעה משפטית לקיום דיוני הוועדה בהשתתפות מרחוק באמצעות ועידת וידיאו/שיחת ועידה.
  3. הדיונים בוועדות יתקיימו בנוכחות פיזית של עד ארבעה משתתפים, ככל שגודל החדר אינו מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים זה מזה. ארבעת המשתתפים יהיו יו”ר ועדת זכאות ואפיון, נציג הרשות המקומית ושניים מבין: ההורים, התלמיד או מייצג מטעמם.

* למען הסר ספק, יש להשאיר לשיקול דעת ההורים האם להגיע באופן פיזי לדיון או להשתתף בדיון באמצעות ועידת וידיאו/שיחת ועידה יחד עם מייצג מטעמם.

* יתר חברי הוועדה והמוזמנים (כולל מוזמנים נוספים של ההורים) ישתתפו בדיון באמצעות ועידת וידיאו/שיחת ועידה.

* יש להחתים את כל המשתתפים המגיעים באופן פיזי לוועדות על הצהרה כי הם אינם מחויבים לשהות בבידוד.

* על היו”ר לציין את החובה על שמירת סודיות בפני כל חברי הוועדה ולציין בפרוטוקול כי הם אישרו זאת.

עוד מפורטים במסמך דגשים לגבי מתי יש לקיים ועדות זכאות ומתי לא:

  • תלמידים המחדשים את זכאותם וההורים/תלמיד מעוניינים להמשיך באותו סוג מסגרת, אך טרם קיימו בגינם דיון בצוות רב מקצועי. ההורים יחתמו על הסכמתם לקיום הוועדה שלא בנוכחותם. על ההורים להעביר את בחירתם בסוג המסגרת על גבי נספח 14. לתלמידים אלה תקבע הוועדה זכאות בהתאם לבחירת ההורים ותקצה את היקף התמיכות שניתנו לתלמיד בפועל בשנת הלימודים תש”פ (כלומר הנוכחית). הזכאות תקפה עד שלוש שנים.
  • תלמידים המחדשים זכאות שהוריהם מבקשים שינוי מסגרת חינוכית – יש לקיים דיון כמפורט בחוברת ההנחיות ובהתאם לאמור לעיל בסעיף 3.
  • מעברים – גן לא’ – יש לקיים דיון כמפורט בחוברת ההנחיות ובהתאם לאמור לעיל בסעיף 3.
  • מעברים – ו’ לז’ – הנדרשים לחדש זכאותם יש לקיים דיון כמפורט בחוברת ההנחיות ובהתאם לאמור לעיל בסעיף 3.
  • ה.      תלמידים חדשים – יש לקיים דיון כמפורט בחוברת ההנחיות ובהתאם לאמור לעיל בסעיף 3.

בנושא הדיונים בצוותים הרב מקצועיים, נכתב במסמך שהם יתקיימו עם החזרה לשגרה.

יש לציין כי ההנחיות המעודכנות יצאו לאחר שאתמול פנו מספר ארגונים ועמותות למנכ”ל משרד החינוך שמואל אבואב עם טענות קשות על המתרחש בוועדות הזכאות ובצוותים הרב מקצועיים מאז ההחמרה במשבר הקורונה. לטענתם, ועדות וצוותים רבים מתנהלים בהרכב חסר, בין אם מכורח הנסיבות ובין אם במתן פטורים לנציגי הורים, או באמצעות שיחות ועידה, וזאת תוך פגיעה קשה בהליך הוגן ותקין ובשוויון.

בארגונים טוענים כי יש לשקול ‏להאריך ‏את ‏הזכאות ‏של ‏מחדשי ה‏זכאות ‏לשנה ‏נוספת ‏באופן ‏ישיר, ובכך‏ לצמצם‏ את‏ מספר ‏הוועדות. לדבריהם, יש להסתפק בקיום ועדות ‏אך ורק ‏לתלמידים ‏חדשים או ‏לתלמידים ‏המבקשים ‏זאת. לגבי קיום הוועדות באופן מקוון, הם מתנים זאת ‏בכך ‏שתהיה ‏הסכמת ‏הורים לפורמט ויכולת ‏מעשית להשתתף‏ בו, ‏וכן נוכחות של כל ‏חברי‏ הוועדה, ‏לרבות ‏נציגי‏ ההורים וההורים עצמם כאמור.

הארגונים והעמותות מבקשים ‏להוציא בדחיפות הנחיות ברורות ושוויוניות לכלל מוסדות החינוך, הרשויות המקומיות ויושבי ראש הוועדות, ועד אז להורות על השעיית הוועדות. “אם בכל זאת יוחלט ‏על ‏המשך ‏קיומן ‏של ‏הוועדות במתכונת ‏הנוכחית”,‏ הם כותבים, “נבקש ‏לעמוד ‏על‏ הקבוע ‏בחוק ‏ולהבהיר ‏שאין ‏למנוע ‏משני ‏ההורים ‏להגיע לוועדה או להגביל אותם במספר האנשים ‏שבאפשרותם ‏להזמין – כפי ‏שקורה‏ בחלק‏ מהמקומות נכון ‏לימים ‏אלו”.

”להורים ולתלמידים יש זכויות על פי חוק גם בזמן חירום”, אומרת עו”ד רויטל לן כהן מקואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. “ניתנות כעת הוראות שהסמכות היחידה לתת אותן היא של משרד הבריאות ושל ראש הממשלה. למרות זאת, משרד החינוך לקח לעצמו את החירות לפגוע בזכויות של ההורים להליך תקין, שוויוני, הוגן וחוקי.

“לא רק שהוא ממשיך לקיים את הוועדות באופן לא חוקי”, מוסיפה עו”ד לן כהן, “אלא ככל שאנחנו מתריעים על הפרות של החוק, הם מוציאים מסמכים ‘תמימים’ שמתירים להם לעשות כך, למרות שמי שכותבת את המסמכים היא מנהלת האגף לחינוך מיוחד רחלי אברמזון שלא קיבלה הסמכה לכך. הם מטעים את הציבור ואת הרשויות המקומיות, ממשיכים לנהל ועדות בזמן שבשאר הרשויות הממשלתיות הפסיקו לקיים ועדות בשל המצב. רק ועדות זכאות ואפיון ממשיכות להתקיים, כאילו זה הדבר היחיד שחשוב בזמן הזה. פנינו למשרד החינוך, הם מתבצרים בעמדתם וייתכן שניאלץ להגיש עתירה דחופה לבית המשפט בנושא”.

יליד 1991. נשוי פלוס אחד. נולד עם שיתוק מוחין קל. בוגר תואר ראשון בתקשורת וניהול. היה כתב צבאי בדובר צה"ל, עורך באתר one וכתב אתר השקמה מרשת שוקן. במקביל לעבודתו ב"שווים" מגיש תוכנית ספורט ב"רדיו סול" ומשמש עורך משנה באתר "ישראל ספורט".

כתבות אחרונות