מה מגיע לילדכם בימי החירום: זה מה שמציע משרד החינוך

מי זכאי לשיעור ביתי, מה זה מוקד עירוני ומהן הנחיות הבטיחות של משרד הבריאות. אלה המענים שמוצעים לתלמידי החינוך המיוחד

שיתוף הכתבה:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

כשלושה שבועות אחרי שהלימודים בבתי הספר בישראל הושבתו בעקבות מגיפת הקורונה, מוציא היום משרד החינוך בהובלת האגף לחינוך מיוחד מתווה עבודה שמבקש לתת מענה לתלמידי החינוך המיוחד בימי החירום. זאת, בנוסף למערך הלמידה והטיפול מרחוק שכבר מתקיימים.

המתווה שגובש מיועד לכלל תלמידי החינוך המיוחד: תלמידים הלומדים בשילוב אישי, בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל, ואלה הלומדים במוסדות החינוך המיוחד. מלבד המרחב הווירטואלי כולל המתווה הפעלת מוקד ברשות המקומית ומפגש של הצוות החינוכי עם התלמיד בביתו ככל שניתן ובכפוף להנחיות ולאישורים הנדרשים מהמועצה לביטחון לאומי ומשרד הבריאות.

באיגרת שהוציא משרד החינוך להורים היום אחר הצהריים מפורטים המענים שמוצעים לתלמידים וכן הכללים שיאפשרו אותם. אנחנו מביאים לכם את הדברים כלשונם:

 1. קשר במרחב הווירטואלי (למידה מרחוק) – מפגש לימודי-חינוכי-טיפולי-הפגתי 

הקשר יתקיים בהתאם למרחבים האפשריים והזמינים. 

מנהל/ת המוסד החינוכי ומחנכ/ת הכיתה לחינוך מיוחד /מנהל/ת הגן לחינוך מיוחד יגבש תוכנית שבועית. התוכנית תכלול:

 • מחנכת הכיתה/מנהלת הגן תעדכן את התלמיד והוריו אודות התוכנית השבועית
 • מגוון יחידות יופעלו על ידי  הצוות הרב מקצועי המלמד בשגרה
 • יחידות בהרכב כיתתי, קבוצתי ואישי בהיבט הלימודי, חברתי, טיפולי והפגתי
 • מענה לימודי מוגבר לתלמידים אשר עתידים לגשת לבחינות הבגרות
 • במרחב האישי יתקיים ככל שניתן מפגש טיפולי
 • נוכחות תלמידים

מחנכת הכיתה/מנהלת הגן

 • תקיים מעקב אחר השתתפות תלמידים במרחב הווירטואלי
  • קשר טלפוני / ווטסאפ  ומתן הדרכה להורים במידת הצורך
 • הצוותים החינוכיים יעמדו בקשר עם ההורים בהתאם לגיל התלמיד ולתפקודו, ויהוו בעבורם במידת הצורך גורם לתמיכה ולהדרכה
 • קיימת אפשרות לתיאום מפגש משותף לכל הורי הכיתה/הגן  

 מורת השילוב – תלמידים זכאי תוכנית שילוב בשגרה

 • מורת השילוב תעמוד בקשר ותקיים מפגש למידה עם התלמידים
 • תסייע לתלמיד להתמודד בלמידה המתקיימת במרחבים הווירטואליים בהתייחס לאסטרטגיות למידה ייחודיות לסביבה זו

2.  סיוע ממוקד למשפחות תלמידים עם צרכים מיוחדים

במידת הצורך יוצעו להורים סיוע, הדרכה ותמיכה במצבים בהם ילדם מגלה קושי תפקודי- התנהגותי-רגשי קיצוני. המענה יינתן באמצעי קשר מותאם  -טלפוני/ אמצעי טכנולוגי אחר, בהתאם לאפשרויות הזמינות.

איש הצוות ייצור קשר עם ההורים ויהיה זמין בעבורם.

3. מפגש חינוכי טיפולי בבית התלמיד 

מענה זה יינתן ככל שניתן לתלמידים המגלים קשיים תפקודיים-התנהגותיים-רגשיים קיצוניים, וכן לתלמידים אשר נדרש בעבורם מענה נוסף לזה המתקיים באמצעות המרחב הווירטואלי.

בכפוף לאישור ולתנאים שפורטו על ידי משרד הבריאות (ראו בתחתית המסמך), יתאפשר לצוות לקיים מפגש חינוכי-טיפולי בבית התלמיד. 

 • מחנכת הכיתה/מנהלת הגן תוודא עם הורי התלמיד את הסכמתם לקיום המפגש בביתם ותוודא את הדרישות בהיבט הבריאותי
 • ·         את המפגש יקיים בבית התלמיד איש צוות אחד העובד עימו בשגרה 
 • איש הצוות יתאם עם הורי התלמיד את מועדי המפגשים 
 • במידה וחל שינוי במצב הבריאות של איש הצוות או של אחד מבני המשפחה, יש לעדכן במיידי את מנהל המוסד החינוכי או מנהל המתי"א
 • משך אירוע המפגש כ-45 דקות
 • במהלך המפגש יהיה נוכח הורה או בן משפחה מעל גיל 18
 • המפגש יכול להיות חד פעמי או בתדירות אחרת כפי שתיקבע
 • במידת הצורך, הדרכת ההורה לצורך קיום תרגול במהלך השבוע 

4. מוקד חינוכי-טיפולי ברשות המקומית

המוקד יפעל החל מיום רביעי, ז' ניסן, 1.4.2020.

במוקד תתקיים פעילות הפגה או סוג של תמיכה ממוקדת לתלמיד.

 הצוות המאייש את המוקד יעמוד בקשר עם ההורים בהתבסס על מידע שהועבר מצוות המוסד החינוכי בו הוא לומד בשגרה.

 • המוקד יפעל בין השעות 9:00-15:00, בימים א'-ה'
 • בין השעות 14:00-15:00 יתקיים מענה לפניות טלפוניות
 • משך המפגש כ-45 דקות
 • יוקפד על עזיבת המוקד עם סיום הפעילות לצורך צמצום מספר הנוכחים במוקד
 • כל מפגש יתקיים בנוכחות איש צוות, תלמיד ומבוגר – עד שלושה אנשי צוות
 • באחריות ההורה להביא את ילדו למקום הפעילות

5. הפעלת קו חם 

 • קו חם ארצי – לרשות התלמידים וההורים מופעל קו המאויש על ידי אנשי מקצוע מהשירות הפסיכולוגי הייעוצי. פניות תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים ו/או הוריהם מופנות לקבלת מענה על ידי נציגת האגף לחינוך מיוחד.

      מספרי טלפון לפניות לקו חם ארצי:073-3931111       1-800250025

 • הפעלת קו חם מחוזי המספרים יפורסמו בפורטלים השונים וברשתות החברתיות.
 • ניתן לפנות לשירות הפסיכולוגי החינוכי ברשות המקומית להיוועצות.

6. מענה לתלמידים חולים בביתם

הכוונה היא לתלמידים חולים בביתם אשר זכאים לשירות חינוכי-טיפולי זה בשגרה, טרם שעת החירום, באמצעות מכרז לאספקת שירותי חינוך על ידי קדימה מדע.

השירות יינתן באמצעות למידה מרחוק לכלל התלמידים, ורק לתלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים יתאפשר המענה בביתם, ככל שניתן.

 • איש הצוות מטעם קדימה מדע יבדוק עם הורי התלמיד את הסכמתם לקיום המפגש בביתם ויתאם את מועדי המפגשים
 • איש הצוות יוודא את הדרישות בהיבט הבריאותי הנדרשות על ידי משרד הבריאות
 • במפגש ישתתף איש צוות העובד עם התלמיד בשגרה 
 • במידה וחל שינוי במצב הבריאות של איש הצוות או של התלמיד או של אחד מבני המשפחה, יש לעדכן במיידי

7. מתן טיפולים רפואיים לתלמידים הלומדים במסגרות חינוך מיוחד 

הכוונה לתלמידים הלומדים במסגרות חינוך מיוחד אשר זכאים לשירותים רפואיים בשגרת הלימודים, טרם שעת החירום, באמצעות המכרז לאספקת שירותים רפואיים וסיעודיים באמצעות המפעיל "מילגם ביקור רופא".  

 • השירות יינתן לתלמידים על ידי אנשי צוות רפואי וסיעודי מטעם "מילגם ביקור רופא" בבית התלמיד, או בהתייעצות באמצעים זמינים
 • המנהלים הרפואיים יהיו זמינים לתלמידים, להוריהם ולצוותים החינוכיים לכל ייעוץ ושאלה, ובמידת הצורך יערכו גם ביקורי בית.
 • מאושרת כניסה של איש צוות בודד בלבד, בכפוף להנחיות משרד הבריאות להלן:

הנחיות מיוחדות של משרד הבריאות 

ההנחיות הבאות הינן תנאי הכרחי לקיום מפגש בבית התלמיד ו/או במוקד החינוכי-טיפולי ברשות:

 1. אין להגיע לבית התלמיד או למוקד חינוכי-טיפולי ברשות במצבים שלהלן:
 2. בביתו של איש הצוות או בבית התלמיד יש אדם השוהה בבידוד ביתי
 3. איש הצוות או התלמיד או הוריו או בן משפחה אינו חש בטוב (חום, כאב גרון, קשיי נשימה)
 4. יש לוודא שאחד ההורים יהיה נוכח בזמן הפעילות  בבית או במוקד
 5. יש לדאוג לשטוף ידיים בתחילת הפעילות ותוך כדי הפעילות
 6. יש להימצא בחדר מאוורר עם חלון פתוח
 7. יש להגדיר איש צוות קבוע למפגש עם כל תלמיד/ה, ולהימנע מלהחליף צוותים,למעט מצב של מחלת העובד הקבוע ולאחר שבוצעו כל ההנחיות הרפואיות בהלימה למצב החדש
 8. מאושרת הגעה של איש צוות בודד בלבד תוך שמירה והקפדה על מרחק של 2 מטרים בין הנוכחים

שיתוף הכתבה:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

בואו להיות חלק מקהילה של אנשים כמוכם

קבלו ישירות למייל שלכם את הסיפורים הכי חמים של "שווים"

קראו עוד בשווים

אביחי חיים

אביחי חיים

בן 28, נשוי. בוגר תואר ראשון בתקשורת וניהול. היה כתב צבאי בדובר צה"ל, עורך באתר one וכתב אתר השקמה מרשת שוקן. במקביל לעבודתו ב"שווים", מגיש תכנית ספורט ב"רדיו סול" ומשמש עורך משנה באתר "ישראל ספורט". נולד עם שיתוק מוחין קל.

פרסומות

גלילה לראש העמוד

בואו להיות חלק מהקהילה שלנו

קבלו ישירות למייל שלכם את הסיפורים הכי חמים של ״שווים״