הודעת משרד החינוך על החזרה המלאה של החינוך המיוחד

המסמך של משרד החינוך מהבוקר על תלמידי החינוך המיוחד - כך הם אמורים לשוב ללימודים מלאים, כולל כל כללי הבטיחות הרפואיים

שיתוף הכתבה:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

אנחנו מביאים לכם את הודעת משרד החינוך על מתווה החזרה המלאה ללימודים בחינוך המיוחד, כלשונה:

גם החינוך המיוחד נערך לשוב מחר (ראשון) אל הלימודים באופן הדרגתי ובהתאם להיערכות של מוסדות החינוך. בתוך כך, החל ממחר יחלו לחזור אל הלימודים מוסדות החינוך המיוחד, כיתות החינוך המיוחד ותלמידים משולבים בכיתות א-ג,יא ו- יב. לאור החזרה, גובש מתווה מפורט שגובש בתיאום ובכפוף להנחיות משרד הבריאות, שמאפשר לתלמידים לחזור באופן בטוח אל שגרת לימודים.

החזרה אל בתי הספר תעשה באופן הדרגתי כדי לאפשר לכל רשות ובית ספר להיערך בהתאם. לאור זאת, החל ממחר (ראשון) ה- 3.5.2020 יגיעו כל הצוותים למוסדות החינוך. התלמידים יגיעו למוסדות החינוך באופן מדורג , לא יאוחר מיום שלישי ה- 5.5.2020.

המתווה מתייחס ל:

1.         תלמידים הלומדים במוסדות חינוך מיוחד (גני ילדים ובתי ספר), ומרכזים חינוכיים בבתי חולים.

2.         לתלמידים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים.

3.         תלמידים הלומדים בגן לחינוך רגיל או בכיתה לחינוך רגיל, ומקבלים תמיכה מסל אישי מהצוות החינוכי של המסגרת בה לומדים, מצוות המתי"א או מצוות המרכז הטיפולי חינוכי לכבדי שמיעה וחרשים.

4.         תלמידים חולים בביתם ולתלמידים המקבלים שירותים רפואיים במסגרות החינוך המיוחד.

הצהרת בריאות – רישום, תיעוד ומעקב

1.         הצוותים החינוכיים והתלמידים יגיעו למוסד החינוכי, בתנאי שאינם נדרשים לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות, ללא חום מעל 38 מעלות או תסמינים הקשורים בקורונה  שיעול, קשיי נשימה או תסמין נשימתי ושלא נחשפו לחולה מאומת)

2.         תותר הכניסה לביה"ס אך ורק לצוותים החינוכיים ולתלמידים לאחר חתימה על הצהרת בריאות כנדרש. 

הגעה למוסד החינוכי, כניסה ויציאה ממנו

1.         הכניסה והיציאה של התלמידים מהמוסד החינוכי ייעשו באופן מבוקר על ידי השומר/איש צוות, תוך הקפדה על מניעת התקהלות.

2.         בעת הגעת התלמידים לאזור הכניסה למוסד, התלמיד ימתין ברכב עד אשר יוזמן להיכנס למוסד החינוכי על ידי איש הצוות התורן האחראי.

3.         תלמידים המגיעים באופן עצמאי או עם הורה/מלווה ברגל, ימתינו בכניסה למוסד החינוכי עד שיוזמנו להיכנס, תוך שמירה על הכללים הנדרשים. ההורה/המלווה או כל אדם אחר לא יוכל להיכנס או לשהות במוסד החינוכי ככלל, אלא במקרה חירום ובאישור המנהל/ת.

4.         בסיום יום הלימודים במוסד החינוכי, היציאה תהיה מבוקרת והתלמידים ייקראו להגיע לשער על ידי איש הצוות האחראי. 

5.         בעת ההגעה ובסוף יום הלימודים, השומר ו/או איש הצוות יוודאו שלא תיווצר התגודדות בפתחי הכניסה וככל הניתן יישמר מרחק של 2 מטר בין הנוכחים בכל עת.

מהלך יום הלימודים

1.         הפעילות תתקיים בקבוצות תלמידים קבועות. כל קבוצת תלמידים תלמד בכיתה קבועה.

2.         סידור השולחנות בכיתות יבוצע באופן המקנה את המרחק הפיסי, הנדרש בין התלמידים, כאשר ליד כל שולחן יישב תלמיד אחד בלבד.

3.         יש לוודא, כי תכנון מספר התלמידים בקבוצה מאפשר לקיים את כללי שמירת המרחק הפיסי.

4.         הקבוצות לא תבואנה במגע ביניהן, והן תשהינה לאורך יום הפעילות במתחמים נפרדים;  כל קבוצה תצא להפסקה בזמנים שונים;

5.         תתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת הפעילות, במהלכה ובסיומה (לפני ואחרי פעילות בחצר, או בעבודה עם מחשב, ולפני ואחרי כל ארוחה).  איש הצוות והתלמיד יקפידו על שטיפת ידיים עם מים וסבון או חומרי חיטוי. גם אם עטו כפפות במהלך המפגש, בסיומו יש להוריד את הכפפות, להשליכן ולשטוף היטב את הידיים.

6.         הצוות והתלמידים, יגיעו אל מוסדות החינוך עם מסיכת פה ויעטו את המסיכה בהתאם להנחיות שלהלן:

בגן הילדים:

א.         בשעת פעילות עם הילדים בתוך מבנה הגן – אין צורך במסכה לצוות הגן.

ב.         בשעת פעילות בחצר, יש צורך במסכה לצוות הגן

בבית הספר:

א.         בכיתה בזמן השיעור – אין צורך במסכה לרבות הצוות.

ב.         מחוץ לכיתה ובזמן ההפסקה – יש צורך במסכה החל מכיתה ב' ומעלה.

הוראות לא חלות על: 

א.         ילדים מתחת לגיל 7.

ב.         אנשים עם מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית המתקשים באופן משמעותי בשימוש במסכה.

ג.          השוהים בכלי רכב, במבנה או בחדר ללא אדם נוסף.

7.         הילדים יאכלו את ארוחותיהם כשהם ישובים בשולחנות נפרדים זה מזה; יש להימנע מכיבוד משותף. כל תלמיד אחראי על ארוחה אישית , יש לאכול על מפית נקיה ולא ישירות על השולחן.

8.         יש להקפיד במהלך היום על אוורור חדרי הכיתות בהם מתקיימת הפעילות.

9.         יש להנחות את התלמידים להימנע ממגע ולשמור על מרחק, ובמידת הצורך אף לסמן את המרחק באופן בהיר ובולט לצוות ולתלמידים. יש להקפיד ככל שניתן על מרחק של שני מטר בין הנוכחים.

10.       התלמידים יגיעו למסגרת החינוכית עם ציוד לימודי אישי. יש להימנע מהעברת חפצים מיד ליד.

11.       בפעילות משותפת יש להימנע מהעברת חפצים מיד ליד. ניתן לאפשר שימוש משותף בחפצים רק אם ניתן לחטא אותם.

תנועה במרחבים המשותפים בבית הספר ובהפסקות

1.         תישמר הפרדה ולא יהיה מעבר של התלמידים בין מרחבי הלמידה.

2.         אין לצאת למסדרונות, אלא לשם הפסקה, עפ"י  תכנית שנקבעה, כך שכל כיתה  תצא להפסקה בזמן שונה.

3.         במידת הצורך והאפשר,  תחולק החצר למתחמי משנה מופרדים,  כשכל קבוצה תקבל מתחם פעילות משלה.

4.         חשוב לוודא, כי לא תהיה התגודדות של תלמידים  .

5.         בזמן ההפסקה אין לאפשר משחקי כדור במגרשים.

6.         כל תנועה במרחבים המשותפים תעשה באופן מבוקר, ובכללה יציאה לשירותים

7.         יש לדאוג ככל הניתן כי בתאי השירותים לא ישהו יותר מ- 2 תלמידים בו זמנית. אם תפוסים, יש להמתין מחוצה להם, במרחק עד שיתפנו.

עדכון וקשר עם ההורים

1.         מנהל המוסד החינוכי ישלח להורים אגרת הנחיות קורונה, אשר תרכז הנחיות והסברים, מפורטים וברורים. מוצע גם לשקול מתן תדריך חזותי באמצעות האינטרנט ZOOM).

2.         המנהל ינחה את המחנכים לקיים קשר רציף עם התלמידים שאינם מגיעים לבית ספר ועם הוריהם.

ההתנהלות שלהלן תיושם בגני הילדים ובבתי הספר לחינוך מיוחד

יצויין כי, מסגרות לתלמידים עם מוגבלות שכלית עמוקה/סיעודית הכיתה /הגן יפעל בהרכב של עד שישה תלמידים עם צוות קבוע.

גני ילדים בחינוך המיוחד וכיתות בבתי ספר לחינוך מיוחד

1.         הפעילות בגן או בכיתה תהיה בהרכב של עד 17 תלמידים.

2.         כל קבוצה תפעל עם אנשי צוות קבועים, לרבות אנשי צוות קבועים ועו"ה ממקצועות הבריאות והמטפלים באומנות

3.         לצוות תתאפשר תחלופה בין ארבע כיתות גן קבועות ו/או עבודה פרטנית

4.         במידת הצורך, ניתן לחלק את כיתת הגן לשתי קבוצות משנה, אשר יפעלו בו זמנית.                                    

5.         התלמידים יגיעו למוסד החינוכי חמישה ימים בשבוע.

6.         יום הלימודים יתחיל בשעה 08:00 ויסתיים בשעה 14:00.

7.         במגזר הערבי, במהלך חודש הרמדאן, יום הלימודים יסתיים בשעה 13:00

8.         במידת הצורך, עובדי ההוראה במוסד החינוכי ישולבו במערכת השבועית בכיתות ובקבוצות השונות.

גני ילדים בחינוך הרגיל

בשלב זה, תלמידי הגנים הרגילים אינם חוזרים לשגרת לימודים רגילה ולכן תלמידים הלומדים בגן הרגיל הזכאים למענה מהסל המוסדי ימשיכו לקבל מענה ככלל תלמידי הגנים .

תלמידים הלומדים בגן רגיל וזכאים לסל אישי

1.         ימשיכו לקבל מענה לימודי וטיפולי כפי שניתן עד כה במוקדים שנקבעו על ידי הרשות המקומית

2.         ככל הניתן, המענה יינתן עד שלוש פעמים בשבוע למשך ארבע שעות ביום

3.         הסייעת תלווה את התלמיד הזכאי לתמיכה זו בשגרה.

תלמידים הלומדים בבתי הספר יסודיים שכבות א-ג

תלמידים הלומדים בכיתות רגילות ומקבלים בשגרה מענה מהסל המוסדי, ימשיכו לקבל מענה זה ככל הניתן.

תלמידים הלומדים בכיתות רגילות

1.         התלמידים ילמדו במוסד החינוכי  בו הם לומדים בשגרה ועל פי המערכת הכיתתית בחירום .

2.         בהתאם לתכנית האישית יינתן מענה לימודי וטיפולי ככל הניתן.

3.         הסייעת תלווה את התלמיד הזכאי לתמיכה זו בשגרה.

תלמידים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד בבית ספר יסודי רגיל

1.         הפעילות תתקיים בהרכב כיתתי של עד 17 תלמידים.

2.         כל  כיתה תפעל עם אנשי צוות קבועים  לרבות מורים מקצועיים קבועים ועובדי הוראה ממקצועות הבריאות והמטפלים באומנות

3.         לצוות הקבוע תתאפשר תחלופה בין ארבע כיתות קבועות ו/או עבודה פרטנית. 

4.         במידת הצורך בהתחשב בגודל חדר הכיתה ומספר התלמידים, תפוצל הכיתה לשתי קבוצות משנה, אשר יפעלו בו זמנית.                                    

5.         תלמידי כיתות החינוך המיוחד בשכבות א-ג יגיעו לבית הספר חמישה ימים בשבוע  

6.         יום הלימודים יתקיים על פי המערכת הבית ספרית בעת החירום .

7.         מערך ההסעות יפעל בהתאם להנחיות שיתקבלו על ידי אגף ההסעות ובכפוף להנחיות משרד הבריאות  להסעת תלמידים.

תלמידים הלומדים בבתי ספר רגילים מכיתה ד –יב

בשלב זה, בהלימה למתווה בתי הספר, תלמידי כתות ד-יב הלומדים בכתות הרגילות אינם חוזרים לשגרת לימודים רגילה (למעט תלמידים הניגשים לבחינות בגרות חיצונית .ראה התייחסות בהמשך)

תלמידים הלומדים בכיתות רגילות ומקבלים בשגרה מענה מהסל המוסדי, ימשיכו לקבל תמיכה בהתאמה למערך הלמידה הכיתתי והלמידה מרחוק.

תלמידים הלומדים בכיתות הרגילות כתות ד-יב

המענה האישי יינתן במוסד החינוכי בו הם לומדים בשגרה. אם הדבר לא מתאפשר, הם יילמדו  במוסד חינוכי שיקבע על ידי הרשות המקומית או הבעלות.

1.         יינתן מענה לימודי וטיפולי ככל הניתן בהתאם לתכנית הלימודים האישית ולמערכת שתגובש, המענה יינתן עד שלוש פעמים  בשבוע, למשך ארבע חמש שעות בכל מפגש.

א.         התלמיד ימשיך להשתתף בלמידה הכיתתית המתקיימת במרחב הוירטואלי .

ב.         הסייעת תלווה, את התלמיד הזכאי לתמיכה זו בשגרה.

ג.          תלמידים בכתות יא- יב שניגשים לבחינות בגרות חיצוניות, ישובצו בהתאם למערכת הכיתתית שלהם.

תלמידים הלומדים בכיתות לחינוך מיוחד בבתי ספר רגילים מכיתה ד-יב

1.         הפעילות תתקיים בהרכב של עד 17 תלמידים.

2.         כל  כיתה תפעל עם אנשי צוות קבועים  לרבות מורים מקצועיים קבועים ועובדי הוראה ממקצועות הבריאות והמטפלים באומנות

3.         לצוות הקבוע תתאפשר תחלופה בין ארבע כיתות קבועות ו/או עבודה פרטנית.

4.         במידת הצורך בהתחשב בגודל חדר הכיתה ומספר התלמידים, תפוצל הכיתה לשתי קבוצות משנה, אשר יפעלו בו זמנית.                                    

5.         תלמידי כיתות החינוך המיוחד לבית הספר חמישה ימים בשבוע  

6.         יום הלימודים יתקיים על פי המערכת הבית ספרית בעת החירום .

7.         לתלמידי יא-יב, הניגשים לבחינות בגרות חיצוניות, יש לקיים למידה ומפגשי הכנה לבחינות

8.         מערך ההסעות יפעל בהתאם להנחיות שיתקבלו על ידי אגף ההסעות ובכפוף להנחיות משרד הבריאות להסעת תלמידים.

שיתוף הכתבה:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

בואו להיות חלק מקהילה של אנשים כמוכם

קבלו ישירות למייל שלכם את הסיפורים הכי חמים של "שווים"

קראו עוד בשווים

Avatar

מערכת שווים

פרסומות

גלילה לראש העמוד

בואו להיות חלק מהקהילה שלנו

קבלו ישירות למייל שלכם את הסיפורים הכי חמים של ״שווים״