נושאים קשורים

הדרום והצפון מופקרים – גם בחינוך המיוחד

חברת הכנסת לשעבר שירלי פינטו במאמר ראשון לאתר "שווים": "משרד החינוך לא יכול להמשיך להסתתר מאחורי התירוץ של מצוקת כוח אדם. די, מספיק"

אבישי כבר חודש בבית: “אסרו עלינו לדבר עם המחנכת שלו”

בן ה-10, על הרצף האוטיסטי, עבר למסגרת חדשה וחווה התפרצות רגשית – שלטענת הוריו הובילה להתנכלות מצד צוות ההוראה: "נאסר עלינו לפנות ישירות למורה, ליועצת או למשלב". תגובת משרד החינוך: "עובדים על פתרון נכון עבור התלמיד"

אישום: הורחק מבתו עם המוגבלות – ותקף אותה מינית שוב

פרקליטות מחוז דרום הגישה לבית משפט השלום באשקלון כתב אישום נגד תושב הדרום, בן 50, בגין ביצוע עבירות של מעשים מגונים במשפחה נגד בתו עם צרכים מיוחדים

הנער על הרצף האוטיסטי שמפיח חיים בבלוטים

נדב שמעוני, בן 17 מכפר ביל"ו, מצא תחביב מיוחד שהפך לעסק כלכלי – הוא מייצר דמויות מיוחדות בהתאמה אישית על בלוטים. אמו מספרת: "יש לנו אלפי בקשות מאנשים"במצוקה בגלל המלחמה? איפה תוכלו לקבל טיפול ללא תשלום

משרד הבריאות מפרסם את מספרי הטלפון של מרכזי החוסן ומרכזי החירום והתמיכה הרגשית של קופות החולים, המספקים טיפולים נפשיים ללא עלות
ראשיאוטיזםמלחמת ועדות הזכאות: "משרד החינוך בעיקר רוצה לצמצם משאבים"

מלחמת ועדות הזכאות: “משרד החינוך בעיקר רוצה לצמצם משאבים”

איגוד מנהלי המחלקות לחינוך מספק הצצה למה שקורה בתוך הוועדות:" זה מאבק איתנים מול המשרד, זכויות תלמידים נפגעות"

עד עתה דובר על כך ברמזים, בין השורות, אבל עכשיו הטענות להתנהלות לא מקצועית מצד משרד החינוך בוועדות הזכאות של החינוך המיוחד – התנהלות שאינה רואה תמיד את טובת הילדים – מודפסות שחור על גבי לבן. תחת הכותרת “ועדות זכאות ואפיון – החלום ושברו”, שלח שלשום איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות מייל חריף למנכ”ל משרד החינוך שמואל אבואב, שבו הוא טוען לפגיעה בזכויות התלמידים ולהעדפת שיקולים כלכליים.

“הרפורמה של החינוך המיוחד החלה דרכה מהסיבות הנכונות, הן חינוכית ואולי אף כלכלית”, כותבים בפתח הדברים יו”ר האיגוד אבי קמינסקי וחבר הנהלת האיגוד עמוס תמם לאבואב. “היא נועדה להביא בשורה חדשה למשפחות ולתלמידים עם צרכים מיוחדים במדינה, בהרחבת יכולת הבחירה של ההורים את סוג המסגרת המתאימה לילדם, בהגברת השילוב וההכלה, ובייעול המשאבים והעברתם למקומות הנכונים”.

אלא שלטענת האיגוד, בדרך ליישום הרפורמה “עולים קולות רבים של נציגי הרשויות המקומיות, המעידים על כך שיש פער הולך וגדל בין המטרות החשובות שהוגדרו לבין היכולת להשיגן.  נוסף על כך, משבר הקורונה העמיק את הפערים הללו ועורר סערה ומורת רוח בקרב רבים ממנהלי מחלקות החינוך המיוחד ומנהלי מנהלי החינוך ברשויות, על שהם נדרשים לפעול בניגוד לצו
מצפונם ומצפנם המקצועי”.

כותבי המכתב מסבירים כי הדברים הקשים הנכתבים בו מבוססים על תיאורי מקרה רבים מתוך ועדות הזכאות והאפיון. לדבריהם, בוועדות קיים “מאבק איתנים בין נציגי משרד החינוך לנציגי הרשויות וההורים על זכויות הילדים, כשהנפגע העיקרי הינו התלמיד המיוחד, שלא יקבל את השירות הנדרש לקידומו”.

מנכ”ל משרד החינוך שמואל אבואב

מעיסוק במהות, ממשיך המכתב, עברו נציגי הרשויות בוועדות לעיסוק בפרוצדורות, ש”הקשר בינן לבין החלטות מקצועיות ומיטיבות לתלמידים עם צרכים מיוחדים הינו מקרי פעמים רבות”. מכאן ואילך מפרט האיגוד את עיקרי הטענות שלו כלפי התנהלות משרד החינוך בוועדות הזכאות:

 1. פגיעה בזכות ההורים והתלמיד/ה לקבלת שירות על פי חוק באופן תקין: ההורים מקבלים אינפורמציה חלקית, אם בכלל, לגבי סמכויות הוועדה, זכויותיהם בתהליך והבנת המשמעות של האפשרויות העומדות בפניהם. תלמידים מועלים לדיון בוועדה כשבמערכת משרד החינוך אין את כל המסמכים הנדרשים, כגון שאלון ראמ”ה, אבחונים, חוות דעת נדרשות, דוחות של אנשי מקצוע ועוד. אין עקביות באופן קבלת ההחלטות בוועדה עקב הנחיות משתנות של משרד החינוך תוך כדי יישום המתווה.
 2. פגיעה בזכויות הילד/ה: תהליכי אבחון של תלמידים וליווי הורים טרום הוועדות על ידי גורמי מקצוע, נקטעו בשל הקפאת המשק במשבר הקורונה – מה שהוביל להיעדר מסמכים קבילים לוועדה. דבר זה מקשה על טיב הדיון ואופן קבלת ההחלטה המיטבית לילד. בקשות הורים שמתמודדים עם קשייו המרובים של הילד, המלצות הפסיכולוגים של השפ”ח (שירות פסיכולוגי חינוכי) והמלצות גורמי מקצוע נוספים לא תמיד מקבלות ביטוי בהחלטות הוועדה.
 3. פגיעה בטוהר הוועדות ובאמינותן: התנהלות מגמתית של נציגי משרד החינוך בוועדה, תוך שימוש באפשרות ל”הצבעה כפולה” (של יו”ר הוועדה, איש משרד החינוך – ע.מ) על מתן זכאות, שמובילה להפחתת הזכאויות ו/או סל השירותים הנלווה לתלמידים שהיו זכאים עד למועד הוועדה, ללא קשר למידת החיוניות. לעתים מתקיים דיון לא ענייני על ציון הראמ”ה שניתן לתלמיד בין חברי הוועדה, שתוצאותיו אי מתן זכאות לתלמידים אשר להם ראמ”ה 2-1, הגם כאשר הגורמים המקצועיים בוועדה סבורים שהם ראויים לשירותי חינוך מיוחד. יודגש – חרף היות ההצבעה (הכפולה – ע.מ) זכות המוקנית ליו”ר הוועדה בחוק, הדבר מיועד למקרים חריגים ולא כדבר שבשגרה.

 • יושבי ראש הוועדה הונחו ככל הנראה על ידי מקבלי ההחלטות במשרד החינוך שלא להעלות את ציוני הראמ”ה גם אם המסקנות המתבקשות מוועדות הזכאות מעידות על צורך מהותי בשירותי חינוך מיוחד בעבור המאופיין.

 • ממש כמו השימוש בזכות ההצבעה הכפולה של היו”ר, ומכיוון שזו לרוב אינה מספיקה בפני עצמה על מנת לשנות את תוצאות ההצבעה, לאחרונה התווספו לוועדות נציגי משרד שאינם בהכרח מתחום החינוך המיוחד, והכל בכדי להעלות את משקלם הסגולי של אנשי משרד החינוך בהצבעות הוועדה לטובת חיזוק אג’נדה מכוונת – צמצום משאבים.

 • התנהלות מכוונת של היו”רים בוועדות לצמצם את מספרם של תלמידי הגן בגילאים הצעירים שיקבלו זכאות לגני חינוך מיוחד, באמצעות דרישה והכוונת ההורים לקבל טיפול בקהילה.

 • בתי הספר לא הונחו למלא את שאלון ראמ”ה – ולכן לא פעם חלו פערים בין מצבו של התלמיד למציאות. הפיקוח הכולל, למרות שחתם על טופסי ההפניה לוועדות, לא פעם הקשה בוועדות עצמן, וכן העלה את הנימוק שבית הספר
  “לא מיצה את כלל התהליכים” – הכיצד?

 • בתי הספר אמורים לקלוט אלפי תלמידים אשר זכאים לשירותי החינוך המיוחד, והם אינם מוכנים לכך כלל. זה היה נכון לפני משבר הקורונה ובוודאי בעת הזו.

 • זאת ועוד, עולים קולות רבים מכלל המחוזות ומהפיקוח הכולל כי ניתנו להם הנחיות ברורות להשתלב בוועדות על מנת למנוע זכאות לתלמידים לחינוך המיוחד והצורך לצמצם 30% בכיתות לקויי למידה (לדברי מנהל/ת במשרד
  החינוך). 

“כל המתואר לעיל הוביל ומוביל לעיקורה של הרפורמה מהערכים החשובים עליהם היא מושתתת, שילוב והכלה של ילדים עם צרכים מיוחדים במדינת ישראל”, מסכמים הכותבים את הדברים. “הוועדות הפכו לזירת התגוששות בה נדרשים נציגי הרשויות ומנהלי מחלקות החינוך המיוחד פעמים לא מועטות לעמוד על המשמר ולהילחם על זכויותיו של כל ילד. יושבי ראש הוועדות ונציגי משרד החינוך נדרשים לשרת את דרישות המשרד, שברובן עוסקות בצמצום היקף המשאבים הניתן, לא תמיד בהלימה לצרכים האמיתיים.

“אנו, מנהלי מחלקות החינוך המיוחד, בתמיכת מנהלי המינהלים, האגפים וחלק מפרנסי העיר, מביעים דאגה גדולה וחששות כבדים מהמחיר הכבד שעלולים לשלם תלמידים רבים הזכאים לשירותי חינוך מיוחד ולא קיבלו זכאותם מהסיבות הלא נכונות. את המשמעות להתנהלות המתוארת נלמד ונכיר בשנים הבאות. אנו קוראים אתכם לעשות מעשה ולא להניח לרפורמה החשובה להפוך לשברו של החלום”.

תגובת משרד החינוך תתפרסם ברגע שתתקבל.

מייסד "שווים", בעל 20 שנות ניסיון בעולם העיתונות. שימש כרכז הכתבים של ”ידיעות אחרונות“, עורך המוסף הכלכלי ”ממון“ ועורך התוכנית ”חדשות הבוקר“. בעל קשר אישי לקהילת המוגבלויות: בנו הבכור אוהד הוא אוטיסט.

כתבות אחרונות