fbpx

תשלום קצבאות הנכות הוקדם: מה צפוי להיכנס מחר לחשבון שלכם

קצבת הנכות הכללית (100%) תעלה מחר ל-3,700 שקל, ובנוסף תקבלו עוד החזרים. התוספת לילדים – מהחודש הבא

שיתוף הכתבה:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

לרגל חג המולד, המוסד לביטוח לאומי מקדים החודש את תשלום הקצבאות ל-22.12 (מחר, יום רביעי), ובהן קצבאות נכות, ילדים נכים, שירותים מיוחדים, ניידות ונפגעי עבודה. המשמעות: מחר ייכנסו לחשבונות הבנק שלכם ההחזרים שנקבעו במסגרת ההסכם בין ארגוני הנכים לממשלה שנחתם לאחרונה, ולגבי חלק מהנכים – גם הקצבה החדשה המוגדלת.

קצבת נכות כללית

* ב-22.12.21 (מחר) תקבלו החזר עבור השלמת הקצבה לחודשים יולי עד נובמבר 2021 (העמודה השנייה משמאל בטבלה הבאה).

* ב-22.12.21 תקבלו גם את סכום הקצבה המוגדלת החדשה (העמודה הכי שמאלית).

סכום הקצבה ופירוט התשלומים:

דרגת  נכות
(
אי כושר)
החזר עבור חודשים
ינואר עד יוני 2021
 
(שולם ב-28.11.21)
החזר עבור חודשים
יולי עד נובמבר 2021
(ישולם ב-22.12.21)
סכום הקצבה
החדשה מינואר 2022
100%ש”ח  1,134ש”ח  1,895 ש”ח  3,700
74%ש”ח   834 ש”ח    1,400 ש”ח  2,522
65%ש”ח  732ש”ח  1,230  ש”ח  2,273
60%ש”ח  678 ש”ח   1,135  ש”ח  2,135

תוספת לשוהים במוסד

שוהים במוסד יקבלו תוספת לקצבה החל מהחודש הבא  – כלומר ינואר 2022, באופן הזה:

סכום התוספתסכום הקצבה מינואר 2022
                       103 ₪1,057 ₪

קצבת שירותים מיוחדים

* ב-22.12.21 (מחר) תקבלו החזר חד פעמי עבור השלמת הקצבה לחודשים יולי עד נובמבר 2021 (העמודה האמצעית בטבלה הבאה).

* מהחודש הבא, ינואר 2022, תקבלו את סכום הקצבה החדשה (העמודה הכי שמאלית).

סכום הקצבה החדשה ופירוט התשלום:

רמת תלותהחזר עבור חודשים
יולי עד נובמבר 2021
(
ישולם ב-22.12.21)
סכום הקצבה החדשה מינואר 2022
50%500 ש”ח1,527 ₪
112%1,000 ₪3,534 ₪
188%1,500 ₪5,641 ש”ח​

תוספת עבור נכה מונשם ברמת תלות של 188%

* ב-22.12.21 (מחר) תקבלו החזר חד פעמי עבור השלמת התוספת לחודשים יולי עד נובמבר 2021  (עמודה שנייה מימין בטבלה הבאה).

* מהחודש הבא, ינואר 2022, תקבלו את סכום התוספת החדשה (עמודה שנייה משמאל).

סכום התוספת ופירוט התשלומים:

סכום ההעלאה של  ה”תוספת למונשם”
מיולי 2021
החזר עבור חודשים
יולי עד נובמבר 2021
(
משולם ב-22.12.21)
סכום התוספת החדשה
מינואר 2022
סכום הקצבה עם התוספת מינואר 2022​
ש”ח 6,612  33,060 ₪8,462 ₪14,103 ש”ח

הטבות נוספות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים

תוספות לתקופה רטרואקטיבית – בימים אלה נערכים בביטוח הלאומי ליישום התוספות האלה, והן ישולמו לזכאים עבור התקופה הרטרואקטיבית באופן אוטומטי לחשבון הבנק.

* תוספת עבור ילד עד גיל 3 – מאוקטובר 2021 מקבל קצבת שר”מ שיש לו ילד עד גיל  3 יקבל תוספת לקצבה בסך 954 ש”ח עבור הילד. ניתן לקבל את התוספת עבור 2 ילדים לכל היותר.

* תוספת למעסיק 2 עובדים זרים  – מיולי 2021 מקבל קצבת שר”מ ברמת תלות 188% או יותר, המעסיק שני עובדים זרים בפועל, יהיה זכאי בתנאים מסוימים לתוספת לקצבה בסך 5,641 ש”ח.

הטבות מינואר 2022 (מהחודש הבא)

* תתווסף רמת תלות חדשה בשיעור של 235% לאנשים התלויים לחלוטין בצורה חריגה בעזרת הזולת בכל שעות היממה. סכום הקצבה לרמה 235% יעמוד על 7,168 ש”ח.

* הורדת הסף הרפואי כתנאי לקבלת קצבת שר”מ רגיל מ-60% ל-40% (למקבלי קצבת נכות).

* תשלום כפל קצבאות מהיום ה-31: ניתן לקבל קצבת שר”מ וקצבת נכות מהיום ה-31 (במקום מהיום ה-91). ההטבה כוללת גם זכאות לתוספת עבור בן זוג וילדים בקצבת נכות מהיום ה-31.

קצבת ילד נכה

* ב-22.12.21 (מחר) תקבלו החזר עבור השלמת הקצבה לחודש דצמבר 2021 (עמודה שנייה משמאל בטבלה הבאה).

* בינואר 2022 תהיה העלאה נוספת של הקצבה. סכומי הקצבה ופירוט התשלומים (העמודה הכי שמאלית):

רמת זכאותסכום הקצבה מיולי עד דצמבר 2021החזר עבור החודשים
 
יולי עד נובמבר 2021 (שולם ב-28.11.21)
החזר עבור  
דצמבר 2021 )ישולם ב- 22.12.21)
סכום הקצבה מינואר 2022 ואילך
50%1,351  ש”ח415  ₪83  ₪1,527  ש”ח
100% 2,691 ש”ח415  ₪83  ₪3,000  ש”ח
112%3,098  ש”ח2,450  ₪490  ₪3,534  ש”ח
188%5,263  ש”ח 2,450 ₪490  ₪5,641  ש”ח

חשוב לדעת!

מהחודש הבא, ינואר 2022, תתווסף רמת זכאות חדשה בשיעור 235% לילדים התלויים בעזרת הזולת וצברו 13 נקודת לפחות במבחן התלות, או  שהם מקבלים קצבה בגין טיפול רפואי קשה. סכום הקצבה לרמה 235% יעמוד על 7,168 ש”ח.

תוספת קצבה עבור ילדים מונשמים ברמת זכאות 100% ו-188%

* ב-22.12.21 (מחר) תקבלו החזר עבור השלמת התוספת לחודש דצמבר 2021 (עמודה שנייה משמאל בטבלה הבאה).

* מקצבת החודש הבא, ינואר 2022, תקבלו את התוספת החדשה (כפי שמפורט בעמודה הכי שמאלית):

סכום ההעלאה של
ה”תוספת למונשם” 
מיולי 2021
החזר עבור חודשים
יולי עד נובמבר 2021 (ישולם ב- 28.11.21)
החזר עבור חודש
דצמבר 2021 )ישולם ב- 22.12.21(
התוספת החדשה החל מינואר 2022
  6,612  ש”ח 33,060 ש”ח6,612  ₪8,462  ₪

תוספת ילדים השוהים במוסד

ילדים השוהים במוסד יקבלו תוספת לקצבה מהחודש הבא, ינואר 2022, באופן הבא:

רמת זכאותסכום התוספתסכום הקצבה
מינואר 2022
50%529  ש”ח 529 ש”ח
100%  ומעלה1,057  ש”ח  1,057 ש”ח

קצבת שירותים מיוחדים לעולים חדשים

סכום הקצבה יעלה מהחודש הבא, ינואר 2022, באופן הבא:

שיעור הקצבהסכום התוספתסכום הקצבה מינואר 2022
50%312 ₪1,527 ש”ח
112%838 ₪3,534 ש”ח
188%1,150 ₪5,641 ש”ח

קצבת אזרח ותיק עם השלמה לנכות

למי שהגיע לגיל הפרישה לפני ינואר 2021 ומקבל קצבת אזרח ותיק עם השלמה לנכות

* ב- 22.2.22 תקבלו הפרשים עבור השלמת הקצבה לחודשים יולי עד דצמבר 2021 בסך 190 ש”ח, לנכים בכל הדרגות.

* מהחודש הבא, ינואר 2022, תהיה העלאה נוספת של הקצבה בסך 284 ש”ח בחודש, לנכים בכל הדרגות.

למי שהגיע לגיל הפרישה אחרי ינואר 2021 ומקבל קצבת אזרח ותיק עם השלמה לנכות

* ב-22.2.22 – תקבלו הפרשים עבור השלמת הקצבה לחודשים יולי עד דצמבר 2021, בהתאם לזכאותכם לקצבה בחודשים אלה (העמודה השנייה משמאל בטבלה הבאה).

* מהחודש הבא, ינואר 2022, תקבלו את סכום הקצבה החדשה (עמודה הכי שמאלית בטבלה).

סכום הקצבה ופירוט התשלומים:

דרגת  נכות (אי כושר)הפרשים עבור חודשים
ינואר עד יוני 2021
(שולם ב- 28.11.21)
הפרשים עבור חודשים
יולי עד דצמבר 2021 (ישולם ב-22.2.22)
סכום הקצבה
החדשה מינואר 2022
100% 1,134 ש”ח
(189 ש”ח בחודש)
2,274  ש”ח
(379 ש”ח בחודש)
3,700  ש”ח​
74%  834 ש”ח
(139 ש”ח בחודש)
   1,680 ש”ח
(280 ש”ח בחודש)
 2,522 ש”ח​
65% 732 ש”ח
(122 ש”ח בחודש)
 1,476 ש”ח
(246 ש”ח בחודש)
2,273  ש”ח​
60% 678 ש”ח (113 ש”ח בחודש)     1,362 ש”ח
(227 ש”ח בחודש)
2,135  ש”ח​

שיתוף הכתבה:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

בואו להיות חלק מקהילה של אנשים כמוכם

קבלו ישירות למייל שלכם את הסיפורים הכי חמים של “שווים”

קראו עוד בשווים

מערכת שווים

גלילה לראש העמוד

בואו להיות חלק מהקהילה שלנו

קבלו ישירות למייל שלכם את הסיפורים הכי חמים של ״שווים״